bio2clean organiseert symposium: "Fytoremediatie - Een groene saneringsstrategie" op maandag 23 mei 2016 te Kortrijk

23/05/2016

Algemeen

Dit symposium (halve dag) is de ideale gelegenheid om:

  • te NETWERKEN met collega’s;
  • meer te weten te komen over deze goedkope SANERINGSTECHNIEK voor de verwijdering en/of beheersing van bodem- en grondwater-verontreinigingen MET BEHULP VAN PLANTEN EN HUN GEASSOCIEERDE MICRO-ORGANISMEN;
  • meer te weten te komen over de mogelijke link met de ECOSYSTEEMDIENSTEN met o.a. informatie over terreinbeheer, landschapsarchitectuur, biodiversiteit op bedrijfsterreinen, …

Uren erkend als bijscholing voor milieucoördinatoren en MER-deskundigen in de discipline Bodem !

Een organisatie van bio2clean en CMK (UHasselt)