⎯⎯⎯    ONTDEK ONZE UNIEKE SANERINGSMETHODE      ⎯⎯⎯

Bio2clean staat voor het saneren van bodem en grondwater op een zo ecologisch mogelijk verantwoorde, duurzame en kwaliteitsvolle manier.

❈ ❈ ❈

Ontdek de unieke ecologische aanpak. Saneren van bodem en grondwater op een zo ecologisch mogelijk verantwoorde, duurzame en kwaliteitsvolle manier

NIEUWS - Growing Clean Soils

_______________________

Opleidingsreeks georganiseerd door INVERDE

24/09/2021

Link naar INVERDE- nieuwsbrief. Kort samengevat: Vr 26 november van 9u30 tot 11u30Fytoremediatie onder de loep genomen (webinar). Vr 28 januari 2022 van 9u30 tot 12u30Hoe ga je aan de slag met fytoremediatie? (webinar). Vr 22 april 2022 van 10u30 tot 15u00 (Turnhout)Fytoremediatie in de praktijk - Workshop en terreinbezoek Turnhout. Vr 13 mei 2022 van 10u30 tot 15u00 (Roeselare of Zeebrugge)Fytoremediatie in de praktijk - Workshop en terreinbezoek Roeselare of Zeebrugge. Meer info en inschrijven
Lees meer

Circubuild 29/03/2021: Beton en energie uit hennep gebruikt voor valoriseren verontreinigde bodems?

31/03/2021

Bio2clean kan helpen met het valoriseren van verontreinigde gronden Bio2clean is momenteel op zoek naar geschikte terreinen/marginale gronden om planten en/of gewassen op te telen die enerzijds instaan voor de sanering of de risicobeheersing van de aanwezige verontreiniging via fytoremediatie en waarvan anderzijds na oogst de biomassa kan gevaloriseerd worden als een biogebaseerd product of als groene energiebron. Wie bio2clean op dat vlak kan helpen of meer hieromtrent wilt weten, mag een mailtje sturen naar info@bio2clean.be.
Lees meer

Bodem 2/04/2020: Klimaatadaptatie - Het toverwoord ‘Nature-Based Solutions’

10/04/2020

De vele uitdagingen voor onze bodems, van historische vervuiling tot klimaatverandering, vereisen nieuwe oplossingen. Nature-Based Solutions zijn zo’n nieuw spoor en momenteel wordt een aantal van deze technieken in pilootprojecten onderzocht in Vlaanderen en Nederland – met Europa om het hoekje meekijkend - naar de effectiviteit en toepassingsmogelijkheden van ‘werken met de natuur’.. ... RESANAT staat voor ‘restverontreiniging saneren met naturebased technieken’ en is een Vlaams-Nederlandse samenwerking om een aantal saneringstechnieken voor PAK’s en olie te verfijnen. In RESANAT werken zeven kleine en grote ondernemingen uit Nederland en Vlaanderen (iFLUX, Tauw Group, bio2clean, Jan De Nul NV, Witteveen+Bos Belgium, Dura Vermeer Infra Milieu, TTE Consultants) samen met kennisinstelling Deltares en de OVAM om de herontwikkeling van verontreinigde locaties in Nederland en Vlaanderen te stimuleren. ... Het LIFE project NARMENA (‘Nature-based Remediation of Metal pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity’) gaat in op de aanpak van de waterbodemsanering. OVAM wil hiervoor nature-based saneringsmethoden ontwikkelen en implementeren die zowel kosteneffectief als niet-invasief zijn in waterlopen, op oeverzones en valleigronden in Natura2000, natuur- en overstromingsgebied . OVAM implementeert dit project samen met Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt die eigenaar en beheerder zijn van de natuurgebieden. Ook de Vlaamse Milieumaatschappij, als waterloopbeheerder, is partner in dit project samen met de experten op het vlak van bodemonderzoek en bodemsanering ABO NV, bio2clean (fytoremediatie) en ARCHE Consulting bvba (ecomodellering). ... lees verder
Lees meer