⎯⎯⎯    ONTDEK ONZE UNIEKE SANERINGSMETHODE      ⎯⎯⎯

Bio2clean staat voor het saneren van bodem en grondwater op een zo ecologisch mogelijk verantwoorde, duurzame en kwaliteitsvolle manier.

❈ ❈ ❈

Ontdek de unieke ecologische aanpak. Saneren van bodem en grondwater op een zo ecologisch mogelijk verantwoorde, duurzame en kwaliteitsvolle manier

NIEUWS - Growing Clean Soils

_______________________

Europees Interreg project Resanat showcase voor natuurgebaseerde saneringstechnieken

19/10/2022

In het Europese Interreg project RESANAT test een Vlaams-Nederlands consortium o.l.v. de OVAM sinds 2019 natuurgebaseerde saneringstechnieken. Op een stakeholdersbijeenkomst werden gisteren in Antwerpen de resultaten van de verschillende testen toegelicht. Natuurgebaseerde saneringstechnieken inzetten, kan een zinvolle aanvulling zijn op de vaak kostelijke en intensieve conventionele saneringstechnieken, zo bleek. ... Het derde en laatste project ging om fytoremediatie op de Carcoke-site in Zeebrugge, waar Bio2Clean aan de slag was. Dirk Dubin (Bio2Clean): “Voor het fytoremediatie-project blijkt zowel uit het haalbaarheidsonderzoek als uit de monitoring van het project dat PAK-afbrekende micro-organismen aanwezig zijn en in staat zijn naftaleen te metaboliseren en dit zowel op de Carcoke-site als op de fytopiles. Dit project leert ons verder welke monitoringstechnieken voor dit soort verontreiniging gepast zijn om het effect van fytoremediatie aan te tonen, meer bepaald het onderzoek van micro-organismen en afbraakproducten alsook het monitoren van grondwater- en massafluxen (iFLUX).” ... Lees hier verder >> https://lnkd.in/exmEAYUN
Lees meer

Nieuwe handleiding focust op natuurgebaseerde oplossingen voor beheer van bodemverontreiniging

19/05/2022

Nieuwe OVAM-publicatie over natuur gebaseerde oplossingen, zoals fytoremediatie, voor beheer van bodemverontreiniging in groene zones.
Lees meer

Fytoremediatie in de praktijk: workshop en terreinbezoek

16/03/2022

Fytoremediatie is een duurzame, ecologische bodemsaneringstechnologie. Die technologie maakt gebruik van planten en hun geassocieerde micro-organismen. Samen verwijderen ze verontreinigende stoffen uit bodem, water of sediment via afbraak, extractie, transformatie of vervluchtiging. Fytoremediatie staat al een aantal jaren in de belangstelling. Logisch ook: het is een innovatieve, milieuvriendelijke, duurzame en lage-kosten sanerings-alternatief voor huidige saneringsmethodes. Fytoremediatie biedt dan ook heel wat voordelen: op vlak van kwaliteit van de leefomgeving, natuurlijk kapitaal, biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Tijdens deze workshop begeleiden Mario Clemmens en Dirk Dubin je bij de uitwerking van een concreet project. Daarbij pas je in de praktijk toe wat je leerde tijdens de webinar Hoe ga je aan de slag fytoremediatie?. Zo leer je wat het inhoudt om de haalbaarheid in te schatten en een concept voor fytoremediatie aan te vatten. In de namiddag is er een terreinbezoek op het betreffende terrein om de specifieke inrichting, het beheer en de monitoring te bekijken. Hierbij worden ook enkele technieken geïllustreerd. De locatie voor het terreinbezoek. Turnhout Natuurgebied Winkelsbroek. Daar bekijk je de stabilisatie van chroom langs de oever van de Grote Calie en de aanpak van nutriëntproblematiek.. Deze opleiding maakt deel uit van een opleidingstraject over fytoremediatie. De andere webinars in deze reeks zijn de webinar Kennismaking met fytoremediatie en de webinar Praktisch aan de slag met fytoremediatie. vr 22 april 2022 - 10:30 - 15:00 | Turnhout Inschrijven
Lees meer