⎯⎯⎯    ONTDEK ONZE UNIEKE SANERINGSMETHODE      ⎯⎯⎯

Bio2clean staat voor het saneren van bodem en grondwater op een zo ecologisch mogelijk verantwoorde, duurzame en kwaliteitsvolle manier.

❈ ❈ ❈

Ontdek de unieke ecologische aanpak. Saneren van bodem en grondwater op een zo ecologisch mogelijk verantwoorde, duurzame en kwaliteitsvolle manier

NIEUWS - Growing Clean Soils

_______________________

Bodem 2/04/2020: Klimaatadaptatie - Het toverwoord ‘Nature-Based Solutions’

10/04/2020

De vele uitdagingen voor onze bodems, van historische vervuiling tot klimaatverandering, vereisen nieuwe oplossingen. Nature-Based Solutions zijn zo’n nieuw spoor en momenteel wordt een aantal van deze technieken in pilootprojecten onderzocht in Vlaanderen en Nederland – met Europa om het hoekje meekijkend - naar de effectiviteit en toepassingsmogelijkheden van ‘werken met de natuur’.. ... RESANAT staat voor ‘restverontreiniging saneren met naturebased technieken’ en is een Vlaams-Nederlandse samenwerking om een aantal saneringstechnieken voor PAK’s en olie te verfijnen. In RESANAT werken zeven kleine en grote ondernemingen uit Nederland en Vlaanderen (iFLUX, Tauw Group, bio2clean, Jan De Nul NV, Witteveen+Bos Belgium, Dura Vermeer Infra Milieu, TTE Consultants) samen met kennisinstelling Deltares en de OVAM om de herontwikkeling van verontreinigde locaties in Nederland en Vlaanderen te stimuleren. ... Het LIFE project NARMENA (‘Nature-based Remediation of Metal pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity’) gaat in op de aanpak van de waterbodemsanering. OVAM wil hiervoor nature-based saneringsmethoden ontwikkelen en implementeren die zowel kosteneffectief als niet-invasief zijn in waterlopen, op oeverzones en valleigronden in Natura2000, natuur- en overstromingsgebied . OVAM implementeert dit project samen met Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt die eigenaar en beheerder zijn van de natuurgebieden. Ook de Vlaamse Milieumaatschappij, als waterloopbeheerder, is partner in dit project samen met de experten op het vlak van bodemonderzoek en bodemsanering ABO NV, bio2clean (fytoremediatie) en ARCHE Consulting bvba (ecomodellering). ... lees verder
Lees meer

TRENDS 19/03/2020: Bomen werken olievervuiling weg!

20/03/2020

Bomen werken olievervuiling weg. Planten en bacteriën die vervuiling wegwerken. Dat is het basisidee achter bio2clean. Een Europees proefproject moet helpen de markt te overtuigen. Populieren, wilgen, duindoorn, riet, lisdodde en grassen, aangevuld met micro-organismen. De technologie waarmee het jonge bio2clean de vervuiling op de Carcoke-site in Zeebrugge wil aanpakken, is behoorlijk groen. De sanering maakt deel uit van RESANAT, een Europees demoproject waarin zes bedrijven uit België en Nederland, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM en het kennisbedrijf Deltares milieuvriendelijke saneringsmethodes uittesten. Voor bio2clean moet het project een verder bewijs leveren van de deugdelijkheid van zijn technologie. Die is ontwikkeld door professor Jaco Vangronsveld, directeur van het Centrum voor Milieukunde (CMK) van de Universiteit Hasselt. Die kwam op het idee bacteriën die plantengroei bevorderen, te kruisen met bacteriën die verontreinigende stoffen kunnen afbreken. De eerste grote veldtest met fytoremediatie, zoals de techniek heet, vond in 1999 plaats bij Ford Genk, dat een tolueen- en benzeenvervuiling wilde wegwerken. Na vier jaar bleken de planten een groot deel van de vervuiling te hebben weggewerkt. Bij de voormalige autobouwer was Dirk Dubin een van de grote pleitbezorgers voor de nieuwe aanpak. De Hasseltse industrieel ingenieur chemie werkte er op de milieudienst, als verantwoordelijke voor waterbehandeling en bodemsaneringen, en was er de bezieler van het milieuzorgsysteem ISO 14001. "Ik zag dadelijk de mogelijkheden. Fytoremediatie heeft een kleine ecologische voetafdruk en is een pak goedkoper. Je hoeft geen grond af te graven en te laten reinigen, of machines jarenlang water te laten oppompen en zuiveren." "Hoewel we vaak veel goedkoper zijn, vinden velen het niet vanzelfsprekend een minder bekende techniek als de onze naar voren te schuiven" Minder bekend Dubin richtte bio2clean in 2015 op als een spin-off van CMK, samen met Mario Clemmens, een geoloog en gewezen bodemsaneringsdeskundige die sinds 2005 een milieuconsultancybureau runt. Bio2clean focust op de sanering van organische verontreiniging, door bijvoorbeeld olie, het oplosmiddel tetrachlooretheen (TCE) en de oliederivaten benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX). "Een klassieke bodemsanering is duur en heeft een grote impact op de omgeving", weet Dubin. "Met de juiste mix van planten en micro-organismen kan je de vervuiling wegwerken en vermijden dat ze in het grondwater terechtkomt." Toch blijkt uit de jaarrekeningen van bio2clean dat het niet eenvoudig is de markt te overtuigen. "Bodemsaneringsdeskundigen moeten bij een sanering de mogelijke oplossingen voorstellen. Hoewel we vaak veel goedkoper zijn, vinden velen het niet vanzelfsprekend een minder bekende techniek als fytoremediatie naar voren te schuiven."
Lees meer

Welkom Watou: Bedrijf in de kijker - bio2clean

21/01/2020

Bedrijf in de kijker.. Wist u dat er in ons dorp een specialist woont in bodemsanering. Die met zijn kennis projecten opvolgt op het volledige Vlaamse grondgebied. "Het Centrum voor Milieukunde (CMK) van de UHasselt is een absolute pionier in het onderzoek naar en het in de praktijk brengen van fytoremediatie. De onderzoekers focussen al sinds de jaren '80 op deze groene bodemsaneringstechniek. De voordelen zijn gigantisch", legt prof. dr. Jaco Vangronsveld uit. "Fytoremediatie is een stuk goedkoper, de bodem wordt niet verstoord, er komt geen transport aan te pas en het werkt op zonne-energie. Daarvoor is deze techniek veel minder belastend voor de omgeving en is ook de 'ecologische voetafdruk' uiterst beperkt." Mario Clemmens in de kijker.
Lees meer