⎯⎯⎯    VISIE BIO2CLEAN      ⎯⎯⎯

Saneren van bodem en grondwater op een zo ecologisch mogelijk verantwoorde, duurzame en kwaliteitsvolle manier.

❈ ❈ ❈

_______

Spin-off UHasselt

Bio2clean is een spin-off  van UHasselt en staat voor  het saneren van bodem en grondwater op een zo ecologisch mogelijk verantwoorde, duurzame en kwaliteitsvolle manier.

Wij bieden een zeer ruime dienstverlening aan: van haalbaarheidsonderzoek tot de volledige uitvoering van een bodemsanering door middel van fytoremediatie.

Als spin-off van UHasselt behouden wij de link en nauwe samenwerking met het Centrum voor Milieukunde (CMK) van de UHasselt  zodat we u steeds de beste kwaliteit kunnen aanbieden.

_______

Elke site is verschillend, onze aanpak bijgevolg ook

Bio2clean focust zich in eerste instantie op sites met een organische verontreiniging (zoals olie, BTEX en TCE), waar een pasklare kwaliteitsvolle oplossing reeds voorhanden is.

Sites met andere verontreinigingen worden in samenwerking met het CMK verder onderzocht.  Op die manier stimuleren we verder onderzoek en werken we mee aan het oplossen van de problemen van morgen.

Saneren van grondwater

Het Centrum voor Milieukunde

prof. dr. Jaco Vangronsveld

prof. dr. Jaco Vangronsveld

________

"Het Centrum voor Milieukunde (CMK) van de UHasselt is een absolute pionier in het onderzoek naar en het in de praktijk brengen van fytoremediatie. De onderzoekers focussen al sinds de jaren '80 op deze groene bodemsaneringstechniek. De voordelen zijn gigantisch", legt prof. dr. Jaco Vangronsveld uit.


"Fytoremediatie is een stuk goedkoper, de bodem wordt niet verstoord, er komt geen transport aan te pas en het werkt op zonne-energie. Daarvoor is deze techniek veel minder belastend voor de omgeving en is ook de 'ecologische voetafdruk' uiterst beperkt."

Spin-off van UHasselt

Als spin-off van UHasselt behouden wij de link en nauwe samenwerking met het Centrum voor Milieukunde (CMK) van de UHasselt  zodat we u steeds de beste kwaliteit kunnen aanbieden.