Opleidingsreeks (2023 - 2024) georganiseerd door INVERDE

01/08/2023

Link naar INVERDE Kort samengevat: Vr 29 september 2023 van 9u30 tot 11u30Fytoremediatie onder de loep genomen (webinar). Vr 22 maart 2024 van 9u30 tot 12u30Hoe ga je aan de slag met fytoremediatie? (webinar). Vr 19 april 2024 van 10u30 tot 15u00 (Turnhout)Fytoremediatie in de praktijk - Workshop en terreinbezoek Turnhout. Meer info en inschrijven
Lees meer

Een duurzaam innovatieverhaal "De natuur gebruiken om zichzelf te herstellen" (AIM2Flourish)

27/12/2022

Een duurzaam innovatieverhaal voor het wereldwijde leerinitiatief AIM2Flourish, gebaseerd op een waarderend onderzoeksinterview met Dirk Dubin, de oprichter van bio2clean geschreven door Lore Pieters, Jinte Peeters, Mirthe Janowski en Xavier Van Hemelen (UHasselt) werd onlangs gepubliceerd op de AIM2Flourish website! LinkedIn
Lees meer

Duurzame sanering van bodem en grondwater (AIM2Flourish)

10/12/2022

Een mooi verhaal geschreven door An Voets over hoe Bio2clean bijdraagt tot de UN's SDGs voortbouwend op tientallen jaren kennis van UHasselt's Centrum voor Milieukunde (CMK) over fytoremediatie werd onlangs gepubliceerd op de AIM2Flourish website! AIM2Flourish LinkedIn
Lees meer

Europees Interreg project Resanat showcase voor natuurgebaseerde saneringstechnieken

19/10/2022

In het Europese Interreg project RESANAT test een Vlaams-Nederlands consortium o.l.v. de OVAM sinds 2019 natuurgebaseerde saneringstechnieken. Op een stakeholdersbijeenkomst werden gisteren in Antwerpen de resultaten van de verschillende testen toegelicht. Natuurgebaseerde saneringstechnieken inzetten, kan een zinvolle aanvulling zijn op de vaak kostelijke en intensieve conventionele saneringstechnieken, zo bleek. ... Het derde en laatste project ging om fytoremediatie op de Carcoke-site in Zeebrugge, waar Bio2Clean aan de slag was. Dirk Dubin (Bio2Clean): “Voor het fytoremediatie-project blijkt zowel uit het haalbaarheidsonderzoek als uit de monitoring van het project dat PAK-afbrekende micro-organismen aanwezig zijn en in staat zijn naftaleen te metaboliseren en dit zowel op de Carcoke-site als op de fytopiles. Dit project leert ons verder welke monitoringstechnieken voor dit soort verontreiniging gepast zijn om het effect van fytoremediatie aan te tonen, meer bepaald het onderzoek van micro-organismen en afbraakproducten alsook het monitoren van grondwater- en massafluxen (iFLUX).” ... Lees hier verder >> https://lnkd.in/exmEAYUN
Lees meer

Nieuwe handleiding focust op natuurgebaseerde oplossingen voor beheer van bodemverontreiniging

19/05/2022

Nieuwe OVAM-publicatie over natuur gebaseerde oplossingen, zoals fytoremediatie, voor beheer van bodemverontreiniging in groene zones.
Lees meer

Fytoremediatie in de praktijk: workshop en terreinbezoek

16/03/2022

Fytoremediatie is een duurzame, ecologische bodemsaneringstechnologie. Die technologie maakt gebruik van planten en hun geassocieerde micro-organismen. Samen verwijderen ze verontreinigende stoffen uit bodem, water of sediment via afbraak, extractie, transformatie of vervluchtiging. Fytoremediatie staat al een aantal jaren in de belangstelling. Logisch ook: het is een innovatieve, milieuvriendelijke, duurzame en lage-kosten sanerings-alternatief voor huidige saneringsmethodes. Fytoremediatie biedt dan ook heel wat voordelen: op vlak van kwaliteit van de leefomgeving, natuurlijk kapitaal, biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Tijdens deze workshop begeleiden Mario Clemmens en Dirk Dubin je bij de uitwerking van een concreet project. Daarbij pas je in de praktijk toe wat je leerde tijdens de webinar Hoe ga je aan de slag fytoremediatie?. Zo leer je wat het inhoudt om de haalbaarheid in te schatten en een concept voor fytoremediatie aan te vatten. In de namiddag is er een terreinbezoek op het betreffende terrein om de specifieke inrichting, het beheer en de monitoring te bekijken. Hierbij worden ook enkele technieken geïllustreerd. De locatie voor het terreinbezoek. Turnhout Natuurgebied Winkelsbroek. Daar bekijk je de stabilisatie van chroom langs de oever van de Grote Calie en de aanpak van nutriëntproblematiek.. Deze opleiding maakt deel uit van een opleidingstraject over fytoremediatie. De andere webinars in deze reeks zijn de webinar Kennismaking met fytoremediatie en de webinar Praktisch aan de slag met fytoremediatie. vr 22 april 2022 - 10:30 - 15:00 | Turnhout Inschrijven
Lees meer

Opleidingsreeks georganiseerd door INVERDE

24/09/2021

Link naar INVERDE- nieuwsbrief. Kort samengevat: Vr 26 november van 9u30 tot 11u30Fytoremediatie onder de loep genomen (webinar). Vr 28 januari 2022 van 9u30 tot 12u30Hoe ga je aan de slag met fytoremediatie? (webinar). Vr 22 april 2022 van 10u30 tot 15u00 (Turnhout)Fytoremediatie in de praktijk - Workshop en terreinbezoek Turnhout. Vr 13 mei 2022 van 10u30 tot 15u00 (Roeselare of Zeebrugge)Fytoremediatie in de praktijk - Workshop en terreinbezoek Roeselare of Zeebrugge. Meer info en inschrijven
Lees meer

Circubuild 29/03/2021: Beton en energie uit hennep gebruikt voor valoriseren verontreinigde bodems?

31/03/2021

Bio2clean kan helpen met het valoriseren van verontreinigde gronden Bio2clean is momenteel op zoek naar geschikte terreinen/marginale gronden om planten en/of gewassen op te telen die enerzijds instaan voor de sanering of de risicobeheersing van de aanwezige verontreiniging via fytoremediatie en waarvan anderzijds na oogst de biomassa kan gevaloriseerd worden als een biogebaseerd product of als groene energiebron. Wie bio2clean op dat vlak kan helpen of meer hieromtrent wilt weten, mag een mailtje sturen naar info@bio2clean.be.
Lees meer

Bodem 2/04/2020: Klimaatadaptatie - Het toverwoord ‘Nature-Based Solutions’

10/04/2020

De vele uitdagingen voor onze bodems, van historische vervuiling tot klimaatverandering, vereisen nieuwe oplossingen. Nature-Based Solutions zijn zo’n nieuw spoor en momenteel wordt een aantal van deze technieken in pilootprojecten onderzocht in Vlaanderen en Nederland – met Europa om het hoekje meekijkend - naar de effectiviteit en toepassingsmogelijkheden van ‘werken met de natuur’.. ... RESANAT staat voor ‘restverontreiniging saneren met naturebased technieken’ en is een Vlaams-Nederlandse samenwerking om een aantal saneringstechnieken voor PAK’s en olie te verfijnen. In RESANAT werken zeven kleine en grote ondernemingen uit Nederland en Vlaanderen (iFLUX, Tauw Group, bio2clean, Jan De Nul NV, Witteveen+Bos Belgium, Dura Vermeer Infra Milieu, TTE Consultants) samen met kennisinstelling Deltares en de OVAM om de herontwikkeling van verontreinigde locaties in Nederland en Vlaanderen te stimuleren. ... Het LIFE project NARMENA (‘Nature-based Remediation of Metal pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity’) gaat in op de aanpak van de waterbodemsanering. OVAM wil hiervoor nature-based saneringsmethoden ontwikkelen en implementeren die zowel kosteneffectief als niet-invasief zijn in waterlopen, op oeverzones en valleigronden in Natura2000, natuur- en overstromingsgebied . OVAM implementeert dit project samen met Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt die eigenaar en beheerder zijn van de natuurgebieden. Ook de Vlaamse Milieumaatschappij, als waterloopbeheerder, is partner in dit project samen met de experten op het vlak van bodemonderzoek en bodemsanering ABO NV, bio2clean (fytoremediatie) en ARCHE Consulting bvba (ecomodellering). ... lees verder
Lees meer

TRENDS 19/03/2020: Bomen werken olievervuiling weg!

20/03/2020

Bomen werken olievervuiling weg. Planten en bacteriën die vervuiling wegwerken. Dat is het basisidee achter bio2clean. Een Europees proefproject moet helpen de markt te overtuigen. Populieren, wilgen, duindoorn, riet, lisdodde en grassen, aangevuld met micro-organismen. De technologie waarmee het jonge bio2clean de vervuiling op de Carcoke-site in Zeebrugge wil aanpakken, is behoorlijk groen. De sanering maakt deel uit van RESANAT, een Europees demoproject waarin zes bedrijven uit België en Nederland, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM en het kennisbedrijf Deltares milieuvriendelijke saneringsmethodes uittesten. Voor bio2clean moet het project een verder bewijs leveren van de deugdelijkheid van zijn technologie. Die is ontwikkeld door professor Jaco Vangronsveld, directeur van het Centrum voor Milieukunde (CMK) van de Universiteit Hasselt. Die kwam op het idee bacteriën die plantengroei bevorderen, te kruisen met bacteriën die verontreinigende stoffen kunnen afbreken. De eerste grote veldtest met fytoremediatie, zoals de techniek heet, vond in 1999 plaats bij Ford Genk, dat een tolueen- en benzeenvervuiling wilde wegwerken. Na vier jaar bleken de planten een groot deel van de vervuiling te hebben weggewerkt. Bij de voormalige autobouwer was Dirk Dubin een van de grote pleitbezorgers voor de nieuwe aanpak. De Hasseltse industrieel ingenieur chemie werkte er op de milieudienst, als verantwoordelijke voor waterbehandeling en bodemsaneringen, en was er de bezieler van het milieuzorgsysteem ISO 14001. "Ik zag dadelijk de mogelijkheden. Fytoremediatie heeft een kleine ecologische voetafdruk en is een pak goedkoper. Je hoeft geen grond af te graven en te laten reinigen, of machines jarenlang water te laten oppompen en zuiveren." "Hoewel we vaak veel goedkoper zijn, vinden velen het niet vanzelfsprekend een minder bekende techniek als de onze naar voren te schuiven" Minder bekend Dubin richtte bio2clean in 2015 op als een spin-off van CMK, samen met Mario Clemmens, een geoloog en gewezen bodemsaneringsdeskundige die sinds 2005 een milieuconsultancybureau runt. Bio2clean focust op de sanering van organische verontreiniging, door bijvoorbeeld olie, het oplosmiddel tetrachlooretheen (TCE) en de oliederivaten benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX). "Een klassieke bodemsanering is duur en heeft een grote impact op de omgeving", weet Dubin. "Met de juiste mix van planten en micro-organismen kan je de vervuiling wegwerken en vermijden dat ze in het grondwater terechtkomt." Toch blijkt uit de jaarrekeningen van bio2clean dat het niet eenvoudig is de markt te overtuigen. "Bodemsaneringsdeskundigen moeten bij een sanering de mogelijke oplossingen voorstellen. Hoewel we vaak veel goedkoper zijn, vinden velen het niet vanzelfsprekend een minder bekende techniek als fytoremediatie naar voren te schuiven."
Lees meer

Welkom Watou: Bedrijf in de kijker - bio2clean

21/01/2020

Bedrijf in de kijker.. Wist u dat er in ons dorp een specialist woont in bodemsanering. Die met zijn kennis projecten opvolgt op het volledige Vlaamse grondgebied. "Het Centrum voor Milieukunde (CMK) van de UHasselt is een absolute pionier in het onderzoek naar en het in de praktijk brengen van fytoremediatie. De onderzoekers focussen al sinds de jaren '80 op deze groene bodemsaneringstechniek. De voordelen zijn gigantisch", legt prof. dr. Jaco Vangronsveld uit. "Fytoremediatie is een stuk goedkoper, de bodem wordt niet verstoord, er komt geen transport aan te pas en het werkt op zonne-energie. Daarvoor is deze techniek veel minder belastend voor de omgeving en is ook de 'ecologische voetafdruk' uiterst beperkt." Mario Clemmens in de kijker.
Lees meer

EUROPEES DEMOPROJECT RESANAT VAN START

29/10/2019

Restverontreiniging saneren met natuurgebaseerde technieken, dat is waar RESANAT voor staat. Op drie locaties in Vlaanderen en Nederland zullen negen partners het beste van zich geven in dit Europese Interreg-project, met als doel de praktische toepasbaarheid van natuurgebaseerde technieken te vergroten en codes van goede praktijk te ontwikkelen.
Lees meer

AquaConsoil Antwerp 2019

17/05/2019

AQUACONSOIL IN ANTWERPEN ZET VLAAMSE BODEMEXPERTISE IN DE KIJKER. AquaConSoil, het grootste Europese congres op het vlak van duurzaam gebruik en beheer van bodem en waterbodems komt naar Antwerpen! Van 20 tot 24 mei 2019 is het Flanders Meeting and Convention Center Antwerp de locatie voor dit prestigieus congres dat door het Nederlandse Deltares in samenwerking met de Vlaamse partners, het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO), de OVAM en de Vlaamse bodemsaneringssector georganiseerd wordt. De organisatoren verwachten om en bij de 800 bodemexperten uit de hele wereld tijdens deze vijfdaagse. Ook bio2clean is van de partij met deelname aan presentaties op donderdag 23 mei (CVGP Fytoremediatie) en vrijdag 24 mei 2019 (micro-organismen gestimuleerde fytoremediatie). Voor meer informatie over het programma met de specifieke topics die belicht worden en een overzicht van de excursies naar de innovatieve sites: bezoek de website www.aquaconsoil.org en volg AquaConsoil op twitter @AquaConSoil
Lees meer

Interreg Vl-Nl RESANAT goedgekeurd

10/05/2019

bio2clean zal bij het Interreg project RESANAT inzetten op micro-organismen gestimuleerde fytoremediatie. Volg de details binnenkort op bio2clean.be RESANAT (Restverontreiniging saneren met nature-based technieken) stimuleert herontwikkeling van verontreinigde locaties in Nederland en Vlaanderen, die nu bemoeilijkt wordt door de (kosten)intensieve aanpak van bodemverontreiniging met relatief persistente stoffen. Conventionele sanerings- en beheerstechnieken zijn prijzig, energie-intensief (bijv. grondafvoer of continue grondwaterzuivering) en vragen vaak langlopende, kostbare beheersmaatregelen voor restverontreiniging. Dit heeft een negatief effect op het ontwikkelpotentieel, verhoogt milieudruk (hoge water- en carbonfootprint) en beïnvloedt de milieukwaliteit van de omgeving. Momenteel zijn voor deze locaties nog geen milieuvriendelijke en economisch rendabele oplossingen op de markt voor grondeigenaren, aannemers en adviseurs. Een groot deel van hen behoort tot MKB/KMO: 40% bij saneerders tot 80% bij bodemdeskundigen. Conventionele saneringstechnieken zijn vanwege de ongunstige kosten-baten afweging vaak moeilijk te vermarkten. Innovatie wordt in beide landen bemoeilijkt door de risico’s die experimenten met zich meebrengen, die voor de saneerders en bodemdeskundigen lastig te dragen zijn. Bij kennisinstituten en grotere adviesbureaus is echter volop innovatie gaande rond nature-based solutions (NbS), waarbij planten, micro-organismen, wind- enzonne-energie worden ingezet om restverontreiniging te beheersen. Hiermee kunnen verontreinigde gronden na conventionele sanering van de toplaag i.c.m. minder intensieve nature-based beheersing van de restverontreiniging eerder herontwikkeld worden. NbS beperken hierbij het gevaar voor gezondheid van mens en milieu, hebben lagere onderhoudskosten, en zijn duurzaam in energiegebruik. Deze technieken zijn echter nog onvoldoende gedemonstreerd, vooral in combinatie met persistente stoffen zoals PAK, om betrouwbaar, efficiënt en full-scale ingezet te kunnen worden. Momenteel blijven veel gebieden ongebruikt in afwachting van sanering (bijv. Vlaamse brownfields) of zijn ze onderhevig aan langdurige beheersmaatregelen met gebruiksbeperkingen (zoals de 2000 NL IBC-locaties), met name in stedelijke gebieden op gronden die qua ligging erg geschikt zijn voor ontwikkeling van woningen of bedrijvigheid. Dit verzwaart zowel in NL als VL, waar efficiënt grondgebruik vanwege hoge bevolkingsdichtheid van groot belang is, de druk op de beschikbare open ruimte, o.a. zichtbaar in de afgekondigde Vlaamse ‘betonstop’. Daarnaast stelt het 7e EU milieuactieprogramma dat in 2020 sanering van de +500.000 vervuilde locaties in de EU in volle gang moet zijn. Nederland wil voor invoering van de omgevingswet in 2021 alle spoedeisende saneringslocaties aanpakken, terwijl Vlaanderen in 2036 sanering op alle locaties met historische bodemverontreiniging opgestart wil hebben. Ook vanuit de overheid is er daarom behoefte aan uitbreiding van beschikbare technieken met effectievere eneconomisch rendabelere NbS, toegespitst op stedelijk grondgebruik in VL en NL. Doel van RESANAT is het vergroten van de praktische toepasbaarheid van nature-based sanerings-, beheers- en monitoringstechnieken en hierop codes van goede praktijk te ontwikkelen. Hiermee wordt efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen (o.a. grond) gerealiseerd en aantasting van milieukwaliteit beperkt.
Lees meer

Code van goede praktijk (CVGP) fytoremediatie is een feit!

05/02/2019

Samen met Arcadis, Witteveen&Bos, UHasselt stelde bio2clean deze Code van goede praktijk - Fytoremediatie op (bedankt voor deze fijne samenwerking). Deze CVGP-Fytoremediatie is een lijvig, maar overzichtelijk document geworden dat een overzicht geeft van de huidige kennis over deze duurzame, groene saneringstechnologie 'Fytoremediatie' maar ook een leidraad vormt voor beleidsmedewerkers en bodemsaneringsdeskundigen bij het afwegen van fytoremediatie als relevante technische mogelijkheid voor het saneren of beheersen van verontreinigde bodems, oppervlakte- en grondwater en sedimenten.. Code van goede praktijk - Fytoremediatie. Fytoremediatie is een saneringstechniek waarbij planten worden ingezet voor het verwijderen, afbreken of vastleggen van verontreinigde stoffen uit bodem en grondwater. Vaak is ook een belangrijke rol weggelegd voor plantgeassocieerde bacteriën en voor mycorrhizen of schimmels die in symbiose leven met plantenwortels. Planten zorgen in dit geval voor het verbeteren van de groeicondities voor de micro-organismen. Deze saneringstechnologie heeft tal van voordelen: behoud en verhoging van de biodiversiteit en ecosysteemdiensten van de bodem, behoud van bodemopbouw en structuur, verhoging van de algehele kwaliteit van de leefomgeving en van ons natuurlijk kapitaal. Bovendien is fytoremediatie een duurzame saneringstechniek met meestal beperkte kosten voor energie, transport en onderhoud. De OVAM promoot het toepassen van fytoremediatie als saneringstechniek in kader van het beleid omtrent bodemzorg, duurzame bodemsanering en klimaatverandering. De code van goede praktijk geeft richtlijnen voor de uitvoering van bodemsanering door fytoremediatie.De code omvat een gedetailleerde beschrijving van de techniek waarbij de verschillende vormen van fytoremediatie worden toegelicht: fytostabilisatie, fyto-extractie, fytovolatilisatie, fytodegradatie, fytohydraulica, rhizodegradatie.Vervolgens zijn er procedures opgenomen voor het haalbaarheidsonderzoek, voor het ontwerp, de inrichting, het beheer en de monitoring en voor het het stopzetten en de nazorg van een project.
Lees meer

bio2clean organiseert symposium: "Fytoremediatie - Een groene saneringsstrategie" op maandag 23 mei 2016 te Kortrijk

23/05/2016

Algemeen. Dit symposium (halve dag) is de ideale gelegenheid om: te NETWERKEN met collega’s;. meer te weten te komen over deze goedkope SANERINGSTECHNIEK voor de verwijdering en/of beheersing van bodem- en grondwater-verontreinigingen MET BEHULP VAN PLANTEN EN HUN GEASSOCIEERDE MICRO-ORGANISMEN;. meer te weten te komen over de mogelijke link met de ECOSYSTEEMDIENSTEN met o.a. informatie over terreinbeheer, landschapsarchitectuur, biodiversiteit op bedrijfsterreinen, …. Uren erkend als bijscholing voor milieucoördinatoren en MER-deskundigen in de discipline Bodem ! Een organisatie van bio2clean en CMK (UHasselt)
Lees meer

Nieuwe UHasselt spin-off bio2clean

21/10/2015

Een groener en betaalbaarder alternatief voor bodemsaneringen. Bodemsaneringen zijn immers ontzettend duur. Van de 12.500 Vlaamse verontreinigde sites zijn er nog maar 2.700 gesaneerd. De markt schreeuwt om een groener en betaalbaarder alternatief. En precies daar kan de UHasselt-expertise een verschil maken, want het Centrum voor Milieukunde (CMK) bouwde jarenlang ervaring op met de groenere en goedkopere techniek fytoremediatie. Met de Limburgs-West-Vlaamse spin-off bio2clean wil de universiteit die kennis – in de vorm van consulting, projectmanagement en opleidingen - naar de markt brengen.
Lees meer