Bodem 2/04/2020: Klimaatadaptatie - Het toverwoord ‘Nature-Based Solutions’

10/04/2020

De vele uitdagingen voor onze bodems, van historische vervuiling tot klimaatverandering, vereisen nieuwe oplossingen. Nature-Based Solutions zijn zo’n nieuw spoor en momenteel wordt een aantal van deze technieken in pilootprojecten onderzocht in Vlaanderen en Nederland – met Europa om het hoekje meekijkend - naar de effectiviteit en toepassingsmogelijkheden van ‘werken met de natuur’.

...

RESANAT staat voor ‘restverontreiniging saneren met naturebased technieken’ en is een Vlaams-Nederlandse samenwerking om een aantal saneringstechnieken voor PAK’s en olie te verfijnen. In RESANAT werken zeven kleine en grote ondernemingen uit Nederland en Vlaanderen (iFLUX, Tauw Group, bio2clean, Jan De Nul NV, Witteveen+Bos Belgium, Dura Vermeer Infra Milieu, TTE Consultants) samen met kennisinstelling Deltares en de OVAM om de herontwikkeling van verontreinigde locaties in Nederland en Vlaanderen te stimuleren.

...

Het LIFE project NARMENA (‘Nature-based Remediation of Metal pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity’) gaat in op de aanpak van de waterbodemsanering. OVAM wil hiervoor nature-based saneringsmethoden ontwikkelen en implementeren die zowel kosteneffectief als niet-invasief zijn in waterlopen, op oeverzones en valleigronden in Natura2000, natuur- en overstromingsgebied .

OVAM implementeert dit project samen met Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt die eigenaar en beheerder zijn van de natuurgebieden. Ook de Vlaamse Milieumaatschappij, als waterloopbeheerder, is partner in dit project samen met de experten op het vlak van bodemonderzoek en bodemsanering ABO NV, bio2clean (fytoremediatie) en ARCHE Consulting bvba (ecomodellering).

...

lees verder

Oplossingen voor de klimaatadaptatie

Het toverwoord ‘Nature-Based Solutions’

Artikel in Bodem (nr 2 / april 2020)