Code van goede praktijk (CVGP) fytoremediatie is een feit!

05/02/2019

Samen met Arcadis, Witteveen&Bos, UHasselt stelde bio2clean deze Code van goede praktijk - Fytoremediatie op (bedankt voor deze fijne samenwerking). Deze CVGP-Fytoremediatie is een lijvig, maar overzichtelijk document geworden dat een overzicht geeft van de huidige kennis over deze duurzame, groene saneringstechnologie 'Fytoremediatie' maar ook een leidraad vormt voor beleidsmedewerkers en bodemsaneringsdeskundigen bij het afwegen van fytoremediatie als relevante technische mogelijkheid voor het saneren of beheersen van verontreinigde bodems, oppervlakte- en grondwater en sedimenten.

Code van goede praktijk - Fytoremediatie

Fytoremediatie is een saneringstechniek waarbij planten worden ingezet voor het verwijderen, afbreken of vastleggen van verontreinigde stoffen uit bodem en grondwater. Vaak is ook een belangrijke rol weggelegd voor plantgeassocieerde bacteriën en voor mycorrhizen of schimmels die in symbiose leven met plantenwortels. Planten zorgen in dit geval voor het verbeteren van de groeicondities voor de micro-organismen.

Deze saneringstechnologie heeft tal van voordelen: behoud en verhoging van de biodiversiteit en ecosysteemdiensten van de bodem, behoud van bodemopbouw en structuur, verhoging van de algehele kwaliteit van de leefomgeving en van ons natuurlijk kapitaal. Bovendien is fytoremediatie een duurzame saneringstechniek met meestal beperkte kosten voor energie, transport en onderhoud.

De OVAM promoot het toepassen van fytoremediatie als saneringstechniek in kader van het beleid omtrent bodemzorg, duurzame bodemsanering en klimaatverandering.

De code van goede praktijk geeft richtlijnen voor de uitvoering van bodemsanering door fytoremediatie.
De code omvat een gedetailleerde beschrijving van de techniek waarbij de verschillende vormen van fytoremediatie worden toegelicht: fytostabilisatie, fyto-extractie, fytovolatilisatie, fytodegradatie, fytohydraulica, rhizodegradatie.
Vervolgens zijn er procedures opgenomen voor het haalbaarheidsonderzoek, voor het ontwerp, de inrichting, het beheer en de monitoring en voor het het stopzetten en de nazorg van een project.