Nieuwe UHasselt spin-off bio2clean

21/10/2015

Een groener en betaalbaarder alternatief voor bodemsaneringen

Bodemsaneringen zijn immers ontzettend duur. Van de 12.500 Vlaamse verontreinigde sites zijn er nog maar 2.700 gesaneerd. De markt schreeuwt om een groener en betaalbaarder alternatief. En precies daar kan de UHasselt-expertise een verschil maken, want het Centrum voor Milieukunde (CMK) bouwde jarenlang ervaring op met de groenere en goedkopere techniek fytoremediatie. Met de Limburgs-West-Vlaamse spin-off bio2clean wil de universiteit die kennis – in de vorm van consulting, projectmanagement en opleidingen - naar de markt brengen.