26 Nov
26 Nov

Webinarreeks: Ecologische bodemsanering met beplanting

Fytoremediatie is een duurzame, ecologische bodemsaneringstechnologie. Die technologie maakt gebruik van planten en hun geassocieerde micro-organismen. Samen verwijderen ze verontreinigende stoffen uit bodem, water of sediment via afbraak, extractie, transformatie of vervluchtiging. Fytoremediatie staat al een aantal jaren in de belangstelling. Logisch ook: het is een innovatieve, milieuvriendelijke, duurzame en lage-kosten sanerings-alternatief voor huidige saneringsmethodes. Fytoremediatie biedt dan ook heel wat voordelen: op vlak van kwaliteit van de leefomgeving, natuurlijk kapitaal, biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Daarom organiseert Inverde deze webinarreeks, in samenwerking met Bio2Clean. De reeks bestaat uit de webinars Kennismaking met fytoremediatie en Praktisch aan de slag met fytoremediatie. Je kan je inschrijven voor één webinar per keer. Of ze beide aankopen. Daarnaast kan je ook deelnemen aan de workshop met terreinbezoek Fytoremediatie in de praktijk. Daar pas je toe wat je leert in de webinars en bekijk je goede voorbeelden in de praktijk. Webinar: Kennismaking met fytoremediatie. Tijdens dit webinar doen sprekers Mario Clemmens en Dirk Dubin de techniek en de meerwaarde van fytoremediatie uit de doeken. Daarnaast zetten ze de voor- en nadelen van deze innovatieve techniek op een rijtje en verduidelijken dat het verder verfijnen van deze techniek een permanente uitdaging is en blijft.